Kompozit ürünlerin kullanımı

//Kompozit ürünlerin kullanımı

Kompozit ürünlerin kullanımı

Kompozit ürünlerin kullanımı

Kompozit Deck

Kompozit Deck zemin kaplamada kullanılan yeni teknoloji doğa dostu masrafı düşük yeni bir uygulamadır. Yapısında bulundurduğu ahşap yapıyla doğal görüntü sağlarken aynı zamanda bulundurduğu PVC ile çok sıcak havalara, çok soğuk havalara, havuz başı yada veranda gibi ıslak yerlere uygun bir malzeme haline geliyor. Kompozit malzemesi aynı zamanda bir geri dönüşüm malzemesi olduğu için yapımı sırasında herhangi bir canlıya zarar verilmeden üretilir. Yaşlı ağaçlardan talaş tozlarından vb. ürünlerden üretildiği için doğa dostu bir üründür. Ayrıca ahşap zemin kaplama gibi gözüktüğü için de kafelere yer kaplama, verandalarda zemin kaplama, havuz kenarlarında kullanılır. Parke görünümü ile Türk halkının alışık olduğu sıcak ev ortamını çağrıştırması dışında kıymık gibi şişme gibi ahşap parkenin yarattığı zorluklara da dur diyor. Köpekli , kedili hayvan sever ailelerin verandalarında sık sık kullandığı kompozit deck malzemesi aynı zamanda fazla bakım istemediği için maddi açıdan da kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Kompozit Pergola

Kompozit Pergola güneş kırıcı sistemler olarak kullanılır. Ahşap Tente görüntüsü ile yapay plastik görünümünden uzaktır. Tente gibi olduğu yeri havasız bırakacak şekilde tamamen çatı kısmı kapalı değildir. Gölge sağlayarak bulunduğu ortamın sıcaklığını düşürür ve konforlu bir ortam sağlar. Aynı zamanda estetik görüntüsü sayesinde sizlerin kaliteli yaşamınızda yerini alır. Tente ve brandaya benzer bir yapısı olsa da özel bölgenizde hayatınızı yaşadığınız yerlerde sizleri doğadan bir yapıyla karşılar kompozit pergola. Park, hava limanı, çardak vb. yapılarda gördüğünüz ahşap türevi bir yapıdadır.

Kompozit yapısı

Genel itibariyle; metal, seramik ve organik malzemeler olmak üzere üç ana grupta sınıflandırılmaktadır. Bu üç sınıf malzemenin kendilerine göre bazı üstün ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, bu malzemelerden iki veya daha fazlasının üstün özelliklerini tek bir malzemede toplanması amacıyla makro düzeyde birleştirilerek üretilen yeni malzeme kompozit malzemedir.

Kompozit malzemeler temel olarak geleneksel malzemelerin aşağıda kısaca açıklanan bazı özelliklerinin bir veya birkaçını iyileştirmek amacıyla yapılmaktadır. Bunlar;

• Korozyon dayanımı,

• Termal dayanım,

• Elektrik iletkenliği,

• Akustik iletkenlik,

• Ağırlık,

• Estetik görünüm,

• Fiyat.

Yukarıda açıklandığı üzere kompozit malzeme takviye ve ana malzeme olarak genellikle cam, seramik, plastik ve metaller kullanılmaktadır.

Yapıyı planlanan şekilde tutarak tahribatı önler.

Kompozit Malzemelerin Bazı Teknolojik Özellikleri

Kompozit Malzemelerin Yalıtım Özellikleri

Yalıtım, günümüz mimari anlayışında, yaşamımıza, ekonomiye ve ekolojik sisteme sağladığı yararlar nedeni ile sektörün vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Bina ve içindeki varlıkları ses (gürültü), yangın, soğuk ve sıcağın etkilerinden korumak için alınan önlemler yalıtım olarak adlandırılabilir. Uygun yalıtım teknikleri yapıyı kendi bünyesi ile içindeki eşya ve canlılara zarar verici etkilerden korumak, kullanılan mekâna sağlıklı koşullara uygun konforu sağlamaktır.

Isı yalıtımı

Isı yalıtımının amacı; yapı bileşenlerini dış etkenlerden korumak, değişen mevsim koşullarında, kullanım amacına uygun sağlık ve en ekonomik konfor koşullarını oluşturmakla birlikte, yapı bileşenleri üzerinden geçen ısıl enerji miktarını sınırlandırmaktır. İnşaat teknolojilerindeki gelişmeler ve betonarmenin taşıyıcı iskelet olarak kullanımı, duvarların incelmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak ısı, nem, ses ve yanma ile ilgili yapı fiziği sorunları gündeme gelmiştir. Binalardaki ısı kayıplarının (çok katlı binalarda) %40’ı, (tek katlı bina) %25’i duvarlar yoluyla olabilmektedir. Isı, farklı sıcaklıklara sahip ortamlarda daima sıcaktan soğuğa doğru geçerek bir denge oluşturma eğilimindedir. Bu geçiş, ortamdaki enerjinin niteliğini azaltan bir ısı transferidir. Yalıtım malzemeleri, söz konusu ısı geçişine, ısı iletkenlik katsayılarına ve kalınlıklarına bağlı olarak bir direnç gösterirler. Bir başka ifadeyle, en genel anlamda ısı yalıtımı, ısı geçişini azaltan bir dirençtir. Bunu sağlayan malzemelere de “ısı yalıtım malzemesi” adı verilmektedir.

Ses yalıtımı

Gözeneksiz, tek plaklı, homojen yapılı yapı elemanlarında ses yalıtımı esas olarak birim alanın ağırlığı ile orantılıdır. Ses azaltma genellikle yoğunlukla ilgilidir. Yüksek yoğunluklu malzemeler daha iyi bir ses azaltma verimi gösterirler. Yapı elemanlarının kütleleri arttıkça titreşerek ses iletmeleri zorlaşır. Doğal elyaflar genellikle iyi ses emicidirler. Doğal lifler içinde, her çeşit ses emici ihtiyacına uygun bir malzeme bulmak mümkündür. Pek çok geri dönüşüm malzemesi de gürültü kontrolü elemanı olarak kullanılmaktadır. Selüloz atıkları, kenaf, keten, kenevir, koyun yünü, bambu veya hindistan cevizi lifleri gibi birçok doğal malzemeler, iyi ses yutumu performansı gösterdikleri için oda akustiği ve gürültü bariyerleri için ses emici olarak kullanılabilirler

Yangın yalıtımı

Yangın yalıtımı yangının çıkabilmesi için gereken yanıcı madde, oksijen, tutuşma sıcaklığı üçgenidir. Yanma, fiziksel ve kimyasal bir reaksiyon olarak tanımlanabilir. Oksijen ile olan reaksiyon sonucu ışık ve ısı yayılımı olur. Ayrıca buna ek olarak düşük enerjili ürünler açığa çıkar. Malzemenin sıcaklık artışı; öz ısısına, yoğunluğuna, termal iletkenliğine, gizli ısısına ve buharlaşma ısısına bağlıdır.

Yangın geciktiricilerde amaç yanma kimyasının değiştirilmesidir. Böylece alev yayılımı olmadan kömürleşme gerçekleşecek yanıcı gazların ayrışması ve yanma ısısının yayılımı engellenecektir. Malzeme içindeki yanma geciktirici katkı oranı, kalınlık, yoğunluk ve alevlenebilirlik yanma dayanımını etkileyen faktörlerdir.

2019-05-08T19:11:00+03:00