Kompozit Deck %100 geri dönüşür

/, News/Kompozit Deck %100 geri dönüşür

Kompozit Deck %100 geri dönüşür

Kompozit Deck %100 dönüşür

Kompozit Deck ve Kompozit Pergola yapısı itibariyle %100 geri dönüşüme uygun bir maddedir. Çevreye karşı duyarlılığının her geçen gün arttığı ülkemizde, ahşap kompozit, dış mekan peyzaj ve cephe uygulamaları için doğayla en dost çözüm olarak öne çıkmaktadır. Timbersdeck, gelişmiş üretim teknolojisi ile verimliliği, çevreye uyumu ve yüksek kaliteyi birleştiren mükemmel bir ahşap kompozit ürünüdür. Dış mekan uygulamalarında kullanılan tropik ağaç türleri verimsiz ve ölçüsüz doğal kaynak tüketimine neden olur. Ağaç endüstrisinin atıkları kullanılarak katma değerli bir ürüne dönüştüğü Timbersdeck profilleri %100 geri dönüştürülebilir malzemelerdir. Herhangi bir çevresel atık ortaya çıkmaz.

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir.

Tabii kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği aıldan çıkarılmamalıdır. Bu durumu farkına varan ülke ve üreticiler kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile baş edebilmek için atıkların geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması için çeşitli yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir.

Geri dönüşüme uygunluk konusunda kompozit malzemesi %100 uyumludur ve doğaya zarar vermez. Timbers Deck’in sağladığı kompozit malzemesini projelerde Kompozit Deck ve Kompozit Pergola olarak kullanmaktadır. Kompozit malzemesi hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılabilir. Sonucunda bir çevresel atık ortaya çıkmaz.

2018-12-08T16:42:42+03:00